Historie sportovního střeleckého klubu Frýdek-Místek

Doby SVAZARMu

V roce 1951 založen Svaz pro spolupráci s armádou, známý pod zkráceným názvem Svazarm jako jednotná branná organizace. V roce 1952 bylo ve Svazarmu zavedeno individuální členství a členy Svazarmu se stali povinně členové střeleckých kolektivů, oddílů a klubů. V jiné organizaci než ve Svazarmu nebylo možné kulovou střelbu provozovat. Brokovou střelbu prováděly jednoty Československého mysliveckého svazu, péče o vrcholový sport byla svěřena rovněž Svazarmu a oddílům silových ministerstev, tj. národní obrany a vnitra.

Podle údajů z tehdejší doby se střelectví (jak se povinně říkalo, protože se nejednalo jen o sport) věnovalo 100 000 členů Svazarmu.

V roce 1968 byl Československý střelecký svaz (který byl složkou Svazarmu a samostatně vystupoval jen jako zástupce republiky v UIT), rozdělen na dvě rovnocenné složky. V souvislosti s federativním uspořádáním republiky vznikl Český střelecký svaz (ČSS) a Slovenský střelecký svaz

V roce 1990 se Svazarm přetransformoval na Sdružení technických sportů a činností (STSČ ČR), Svaz branně technických sportů České republiky (SBTS ČR), později se přejmenovala a v současnosti nese název Sdružení sportovních svazů (SSS) a Asociace víceúčelových základních organizací a technických sportů ČR (AVZO TS ČR)

Porevoluční historie

V roce 2013 byla střelnice pronajata ke komerčním účelům a od té doby se přestaly pořádat různé sportovní střelecké závody z důvodů střelby jiných ráží než 22 LR.

Po celou tuto dobu až do roku 2013 Sportovně střelecký klub Frýdek Místek pořádal různé závody sportovní střelby v disciplínách. Pistole: SP 30+30 (sportovní pistole), LP 60 (libovolná pistole), VP 30+30(velkorážní pistole). StP 3×20 (standartní pistole) a RP 2×30 (rychlopalná pistole) se už dávno nestřílí – nejsou k dispozici otočné terče.

Malorážka: SM 3×20 (sportovní malorážka, LM 60 (libovolná malorážka), tyto disciplíny v malorážce se stříleli vyjímečně a dnes na střelnici Hliník není povolena střelba vleže ani vleče.

Tyto disciplíny se střílejí na jiných střelnicích kde se dodnes pořádají klubové i jiné závody. Někteří naši sportovní střelci jezdí na různé pistolové závody pořádané na střelnicích v Moravskoslezském kraji.

V roce 2016 získala střelnici do správy společnost Perifokus s.r.o. která se začala zasazovat a podílet na obnově a podpoře střeleckého sportu ve Frýdku-Místku. SSK od té doby získal dalších 15 členů a aktivně se účastní soutěží nejen v našem kraji. Vzhledem k omezeným možnostem a problémům s vedením města prozatím nepořádáme soutěže na střelnici Hliník.

V plánu je podpora dětí a mládeže a obnovení soutěží na střelnici Hliník.

 • 1956-1957

  Počátek stavby střelnice

  V polovině roku 1956 začala stavba střelnice Hliník namísto prostoru pro těžbu hlíny pro bývalou cihelnu. Střelnice Hliník byla dokončena a začalo se střílet několik disciplín včetně trapu.

 • 1960-1965

  Střelba pod SVAZARmem

  Začalyo se střílet z malorážkových zbraní v rámci branné přípravy škol a učilišť pod záštitou Svazarmu. Pro potřeby kulových zbraní se využívala louka, kde na konci dopadu střeliště byl vyvýšený svah.

 • 1970-1971

  Stavba záchytných stěn

  V roce 1970-1971 byla na vrcholku svahu postavena záchytná stěna z dřevěných hranolů, z jedné a z druhé strany obitá deskami a meziprostor byl vysypán škvárou. V roce 1976 byla povolena střelba balistikem. Střelnice měla kryté palebné stanoviště s 12 stavy dřevěné konstrukce

 • 1977-1979

  Otočné terče

  V roce 1977-1979 došlo k přestavbě. Původní záchytný val byl vyměněn a zvýšen nástavbou z ocelových plechů na výšku cca 6,5m. Byla instalována taky záchytná čelní zástěna opatřena potahem z gumových dopravníkových pásů a oplocení střelnice. Původní dřevěné palebné stanoviště bylo zbouráno a postaveno nové ocelové, které bylo rozšířeno o další stavy. Na 25m z pravé strany do půlky byl postaven rám na terče a vpravo rámu si 3m postavena ocelová zástěna pro ovládání otočných terčů.

 • 1979

  Kolaudace střelnice Hliník

  Kolaudace proběhla 3.4.1979 a 11.9.1979 bylo vydáno povolení okresní správy SNB odbor ve Frýdku Místku tím byla oficiálně uvedena střelnice Hliník do provozu.
  Od tohoto roku bylo posláním střelnice výcvik v branném sportu, sportovní střelbě organizacím, brancům, školám, učilištím a závodním strážím z města Frýdku Místku. Tímto posláním se přispívá ke zvyšování obrany naší vlasti.

 • 1990

  Transformace klubu

  Po transformaci Svazarmu v roce 1990, Sportovně střelecký klub Frýdek Místek přešel pod Český střelecký svaz kde působil až do roku 2014.

 • 2014

  Přechod pod AVZO

  Vzhledem k tomu, že ze členství v Českém střeleckém svazu nám plynuly pouze povinnosti placení nemalých členských příspěvků a žádný efekt nám to nepřineslo, z tohoto svazu jsme v roce 2014 vystoupili a vstoupili do klubu Asociace víceúčelových základních organizací a technických sportů ČR (AVZO TS ČR).