Disciplíny sportovní střelby

Puškové disciplíny

Libovolná malorážka - LM

střílí se s ní dvě soutěže: 60 ran vleže a 3×40 ran nebo 3×20 ran (vkleče, vleže, vstoje). Povolena je jakákoliv puška ráže 5,6 mm (’22 Long Rifle) pro střelivo s okrajovým zápalem. Hmotnost zbraně nesmí přesáhnout 8 kg, zbraň může mít hák na botce pažby, střelec může v poloze vkleče a vleže používat střelecký řemen, pro polohu vstoje opěrku pro levou ruku. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Je určena pro muže a juniory

Velkorážní terčovnice - VT

je to zbraň, pro kterou platí stejné předpisy jako pro libovolnou malorážku s tím, že je povolena ráže max. 8 mm. Střílí se na vzdálenost 300 metrů dva závody 60 ran vleže a 3×40 ran (vkleče, vleže, vstoje). Je to soutěž, ve které je jediná kategorie bez rozdílu.

Vzduchová puška - VzPu

může použít jako pohon střely vzduch nebo jiný plyn (oxid uhličitý), má předepsanou ráži 4,5 mm a hmotnost max. 5,5 kg. Střílí se pouze vstoje na vzdálenost 10 metrů, muži a junioři 60 ran, ženy a juniorky 40 ran.

Odstřelovačské disciplíny

VStPu-P 300m – velkorážní puška s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 300 metrů
M-P na MZ 50m – malorážka s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů
M-OM na MZ 50m – malorážka s otevřenými miřidly na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů.

Sportovní malorážka - SM

střílí se s ní dvě soutěže: 60 ran vleže a 3×20 ran (vkleče, vleže, vstoje). Střílí se puškou ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem, hmotnost zbraně nesmí přesahovat 6,5 kg, v poloze vleže a vkleče je možno použít střelecký řemen, vstoje opěrku. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Tato puška je určena pro ženy a juniorky

Velkorážní standardní puška - VStP

nahradila v poslední době dříve vypisovanou armádní pušku. Předepsány jsou základní rozměry, ráže max. 8 mm a odpor spouště min. 1500 g. Střílí se na 300 metrů 3×20 ran ve třech polohách (vkleče, vleže, vstoje).

Běžící terč - BT

se střílí jednak na 10 metrů vzduchovou puškou ráže 4,5 mm, jednak na 50 metrů malorážkou ráže 5,6 mm. Zbraň může být v obou případech vybavena zaměřovacím dalekohledem. Terč, který se pohybuje střídavě doprava a doleva na určené dráze, je pro střelbu na 50 m zakomponován do figury běžícího kňoura (kance). Střílí se jednak závod 30 + 30 ran (pomalé běhy s rychlostí terče 2 m/s pro vzdálenost 50 m a 0,4 m/s pro vzdálenost 10 m; rychlé běhy s rychlostí terče 4 m/s, resp. 0,8 m/s), jednak závod 20 + 20 ran mix, ve kterém se rychlé a pomalé běhy střídají tak, že střelec neví, který běh bude následovat. Všechny ženské kategorie střílí závod 20 + 20 ran a 20 + 20 ran mix.

Pistolové disciplíny

Rychlopalná pistole - RP

se střílí na 5 terčů ve vzdálenosti 25 metrů v seriích za 8, 6 a 4 vteřiny, celkem 60 ran, rozdělených na dvě poloviny. Může se použít jakákoliv pistole ráže 5,6 mm předepsané maximální hmotnosti a rozměrů.

Sportovní pistole - SP

má podobná pravidla jako velkorážná pistole, pouze je předepsána ráže 5,6 mm. Pro ženy a juniorky je to mezinárodní disciplína, u nás ji jako národní disciplínu střílí všechny kategorie. Odpor spouště je předepsán min. 1000 g.

Libovolná pistole - LP

je nejstarší pistolová disciplína, střílí se bez větších změn pravidel od začátku tohoto století. Používá se jakákoli pistole ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem, které se nabíjí jen po jedné ráně. Střílí se na 50 metrů 60 ran a je to nejen nejstarší, ale i nejnáročnější pistolová disciplína. Střílí ji muži a junioři, resp. u nás i senioři a veteráni.

Evropský policejní parkur - EPP

je disciplína, která se střílí z velkorážové pistole nebo revolveru na speciální terč. Střelec střílí jednoruč nebo obouruč z různých vzdáleností a poloh v celkovém čase 5 minut 30 vteřin. Je možno dosáhnout maximálně 250 bodů. Střílí se v řadě západoevropských zemí, ale není mezinárodní disciplínou podle pravidel UIT.

Velkorážní pistole - VP

používá jakoukoliv pistoli ráže 7,62 – 9,65 mm a střelivo se středovým zápalem. Odpor spouště musí být min. 1360 g. Střílí se celkem 60 ran, 30 na kruhový terč, dalších 30 v pětiranných sériích na otočný terč, na vzdálenost 25 metrů. Disciplína je určena pro muže a juniory, u nás ji občas střílejí i ženy

Standardní pistole - StP

má se sportovní pistolí shodná ustanovení co se týká rozměrů, hmotností a odporu spouště. Střílí se s ní závod 3×20 ran, v pětiranných sériích za 150, 20 a 10 vteřin. Tato disciplína je určena pro muže a juniory (a samozřejmě též pro seniory a veterány v domácích soutěžích)

Vzduchová pistole - VzPi

je naopak nejmladší z rodiny pistolovým disciplín. Používá se jakákoliv pistole ráže 4,5 mm o celkové hmotnosti max 1500 g a odporu spouště min. 500 g. Střílí se na 10 metrů, mužské kategorie 60 ran, ženské kategorie 40 ran. Nově jsou zaváděny dvě disciplíny pro vzduchovou pistoli rychlopalný program a standardní program. Charakterem jsou tyto disciplíny variací na rychlopalnou a sportovní pistoli v podmínkách střelby na 10 metrů. Zbraně pro tyto naposled jmenované disciplíny se ovšem od klasické terčové pistole liší, musí být víceranné a opakovací.

Standardní velkorážní pistole - StVP

se střílí neupravenou služební pistolí. Uspořádání disciplíny odpovídá mezinárodní disciplíně velkorážní pistole.

Brokové disciplíny

Skeet

je disciplína, která se střílí brokovnicí na letící asfaltové terče. Ty jsou vrhány ze dvou věží stejným směrem, zatímco střelec postupuje po střeleckých stanovištích v polokruhu a střílí na terče střídavě zleva a zprava, případně na dva terče najednou. Na každý terč může vystřelit jen jednu ránu. Střílí se po položkách 25 terčů, muži a junioři 125 terčů, ženy a juniorky 75 terčů

Double Trap

je poměrně novou disciplínou sportovní střelby. Pravidla jsou stejná jako u Trapu, ale s tím rozdílem, že na každém stanovišti se střílí dvakrát.

Trap

se střílí na terče vržené ze zákopu 15 m před střelce neznámým směrem. Na každý terč je možno vystřelit dvě rány. Střelec postupuje po 5 stanovištích, na každém stanovišti jsou 3 vrhačky, které jsou odpalovány podle vloženého programu na povel střelce. Střílí se celkem 125 terčů v závodě mužů a juniorů a 75 terčů v závodě žen a juniorek.